Stockholm 13:31
-0,19% Idag
+12,88% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-14 16:20:29

RÄNTOR/VALUTOR: VOLATIL DAG FÖR GBP INFÖR BREXIT OMRÖSTNINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Brexit tog mest uppmärksamhet på torsdagen och pundet backade från niomånadershögsta inför torsdagens omröstning om en eventuell förlängning av deadline för brexit den 29 mars.

Pundet hade den starkaste dagen sedan april förra året på onsdagen efter att parlamentet avvisat ett avtalslöst utträde ur EU.

Investerare tror att torsdagens omröstning kan leda till att EU-skeptiska parlamentariker till slut ställer sig bakom det avtal som Theresa May förhandlat fram med unionen, eller till en lång förlängning av artikel 50 som kanske till och med går emot folkomröstningsresultatet.

Båda scenarion skulle vara positiva för pundet genom att en oordnat brexit utesluts.

En hel del av optimismen har dock avtagit efter få tecken på att parlamentet kan nå konsensus om tillägg till Mays avtal som är acceptabla för båda sidor och EU.

Enligt Tim Grag, chef för makrostrategi vid State Street Global Advisors, är sannolikheten för en avtalslös brexit nu under 5 procent, men han varnade för risker.

"Gradvis optimism prisas in, det är tydligt att parlamentet börjar ta en större roll", sade han till Reuters.

"Men det finns alltid en sannolikhet att EU inte går med på en förlängning om de bara försöker få igenom det här avtalet… det är där osäkerheten kommer in", sade han.

Vid svensk stängning på torsdagen hade pundet tappat 0,5 procent till 1:3270.

Från amerikanskt håll kom rapporter om att ett möte mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping om handelsfrågorna inte kommer bli av i mars som tidigare tänkt, utan tidigast i april.

Båda sidor hävdar att framsteg har gjorts, men Xi Jinpings medarbetare planerar inte längre för en resa till USA i mars.

USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer har pekat mot att svåra frågor återstår att lösa, som immateriella rättigheter. Kina har också varit rädda för att Trump skulle kunna vandra ut från ett möte med Xi om avtalet inte är tillräckligt bra, någon Trump också indikerade sig redo att göra på onsdagen.

Trump sade då att han inte har någon brådska att ro avtalet i hamn.

"Vi kan antingen göra klart ett avtal före mötet och komma och underteckna det, eller vi kan nästan slutföra det och förhandla några av de sista detaljerna. Jag skulle föredra det. Men det spelar inte så stor roll", sade han.

Den svenska arbetslösheten var 6,6 procent i februari, icke säsongsrensat, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Väntat var en arbetslöshetsnivå på 6,4 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,2 procent i februari, jämfört med 6,0 procent föregående månad. Enligt Infront Data väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,2 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,2 procent i februari, jämfört med oreviderade 6,2 procent föregående månad.

Den högre arbetslösheten i februari förklaras av en högre arbetskraftstillväxt än sysselsättningstillväxt, skrev Swedbank.

"Tittar man på januari och februari tillsammans utvecklas arbetsmarknaden i linje med Riksbankens förväntningar även om dagens utfall är något av en besvikelse", skrev banken.

Data från Kina på torsdagen visade en lite blandad bild. Detaljhandeln under januari och februari (sammanslaget på grund av nyåret) steg 8,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, över väntade 8,1 procent, medan industriproduktionen steg 5,3 procent (väntat 5,5), den svagaste starten på ett år sedan 2009.

I december steg detaljhandel 8,2 procent i årstakt medan industriproduktionen steg 5,7 procent.

De fasta investeringarna ökade 6,1 procent under januari-februari, mer än väntade 6,0 procent.

Fastighetsinvesteringarna steg 11,6 procent i årstakt, mot 9,5 procent i december. Arbetslösheten gick samtidigt upp i februari från december.

"Dagens data innebär att ekonomin kommer att ta längre tid att bottna då industriproduktionen och konsumtionen fortsatt är under press trots återhämtningen i investeringar", sade Liu Peiqian på Natwest Markets till Bloomberg News.

Den försämrade arbetslösheten kan också leda till mer stimulanser då de policyansvariga alltid sätter sysselsättningen först, tillade Liu Peiqian.

Kronan stärktes 1 öre mot både dollarn och euron till 9:32 respektive 10:53. Svenska räntor steg omkring 2 punkter i linje med övriga Europa.