Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-27 15:43:49

Ändring av styrelse i Orezone


Johan Paulsson avgick från styrelsen i Orezone på grund av personliga skäl den 18 oktober.

För mer info kontakta ordförande Claes Linqvist 070-593 43 78

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF