Stockholm 15:00
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-24 08:08:47

SBB: RIKTAR FRIVILLIGT UTBYTESERBJUDANDE TILL PREFFÄGARNASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB, som leds av Ilija Batljan, erbjuder samtliga preferensaktieägare att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Utbyteserbjudandet innebär att SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in. Deltagande erbjudandet är frivilligt.

I förhållande till stängningskursen för SBB:s preferensaktie om 642 kronor och stängningskursen för SBB:s stamaktie av serie D om 32:20 kronor på torsdagen motsvarar utbyteserbjudandet ett värde om 644 kronor per befintlig preferensaktie i SBB, och en premie om cirka 0,31 procent.

"SBB fortsätter att stärka sin balansräkning samt minska den finansiella risken. Detta erbjudande är ett ytterligare litet steg i den processen" säger bolagets vd Ilija Batljan i pressmeddelandet.