Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-15 08:35:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport juli-juni 2016/2017

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden juli-juni 2016/2017, finns nu tillgänglig på bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.


Väsentliga händelser april-juni 2017

- Den 31 maj 2017 hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslöt att förlänga Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

- Den 15 juni 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett LOI (Letter of Intent) med Amrita Institute of Medical Sciences (AIMS) i Kerla, Indien. AIMS i Kerla är ett fullservicesjukhus med över 1 000 bäddar och hanterar nästan 3 000 patienter dagligen.

- I juni förstärkte Scandinavian ChemoTech AB den medicintekniska ledarkompetensen i det indiska dotterbolaget genom att utse Ashim Purohit till ny styrelseordförande i dotterbolaget. Ashim har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen och har nyligen lämnat Getinges indiska dotterbolag, där han var VD i 13 år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 18 juli 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett LOI (Letter of Intent) med Dr. Vijayabhaskar på Meenakshi Mission Hospital & Research Centre (MMHRC). MMHRC Hospital är ett fullservicesjukhus med över 800 bäddar, vars ledord är att leverera världsledande kvalitet på den vård de utför, till rimliga kostnader.

Perioden april-juni 2017

 - Omsättningen i det svenska bolaget var 0 (0) KSEK.

 - Rörelseresultatet var -2 605 (-442) KSEK.

 - Resultat före skatt var -2 617 (-453) KSEK.

 - Resultat per aktie var -1,79 (-0,45) SEK.

 - Soliditeten var 87 (13) %.

Perioden juli 2016-juni 2017

 - Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.

 - Rörelseresultatet var -8 085 (-1 149) KSEK.

 - Resultat före skatt var -8 139 (-1 181) KSEK.

 - Resultat per aktie var -5,57 (-1,18) SEK.

 - Soliditeten var 87 (13) %.

Se bifogad pdf-fil för att läsa rapporten i sin helhet.


För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,  VD

Tele: +46 (0)10-218 93 03, E-mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 15 augusti 2017 kl. 08.35 (CET).


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF