Stockholm 14:29
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-24 07:08:49

SAGAX/NYFOSA: SAMRISKBOLAG KÖPER FASTIGHETER FRÅN BOLAGENSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Söderport Holding, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har avtalat om förvärv av nio fastigheter från Nyfosa för 722 miljoner kronor och sex fastigheter från Sagax för 668 miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73.000 kvadratmeter, varav 39. 000 kvadratmeter i Årsta. Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga.

Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde och har finansierats av Söderport Holding genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Transaktionerna har en marginell påverkan på Sagax och Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning, skriver respektive bolag i sina pressmeddelanden.