Stockholm 10:27
0,00% Idag
-9,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-10 08:04:35

IRISITY: EBITDA-RESULTAT -1,5 MLN KR 1 KV (-1,2)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Irisity, som bedriver verksamhet inom intelligent kameraövervakning, hade en omsättning på 13,5 miljoner kronor under det första kvartalet 2019, jämfört med 9,5 miljoner motsvarande period i fjol.

Av omsättningen stod aktiverat arbete för 4,5 miljoner kronor (2,8).

Ebitda-resultatet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-1,2) medan resultat efter skatt blev -4,5 miljoner kronor (-2,8).

"Båda resultatnivåerna följer plan", skriver bolaget.

Även likviditeten beskrivs som "tillfredställande och följer plan".