Stockholm 17:03
-0,87% Idag
-3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-27 15:14:54

CONSILIUM: SPÅR HÖGRE OMSÄTTNING 2018 I BÅDA AFFÄRSOMRÅDENSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, verksamt inom bland annat brandskydd till sjöss, förväntar sig en ökad nettoomsättning under 2018 i affärsområdet Marine & Safety, och en "väsentligt högre nettoomsättning" samma år för det andra affärsområdet, Safety Engineering.

Det framgår av bokslutsrapporten.

För Marine & Safety beskriver bolaget överlag goda marknadsförhållanden och en dito orderstock men omsättningstyngande leveransförskjutningar.

Inom Safety Engineering råder i stort sett liknande förhållanden, med god orderingång under 2017 men som till följd av långa ledtider inte har slagit igenom på nettoomsättningen.

Consiliums koncernomsättning minskade under 2017 till 1,43 från 1,50 miljarder kronor. Omsättningen i det största Marine & Safety ökade, men inte lika mycket som det andra affärsområdet minskade.