Stockholm 17:11
+0,09% Idag
+1,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-08 10:22:01

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
Instrumentaktie
InnehavareGårdaverken AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-09-06
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 277 195
 - direkt innehavda rösträtter13 527 195
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,1 %
 - direkt innehavda rösträtter45,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 145,1 % 2 277 195
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT45,1 % 2 277 195
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRobert Ohlsson
 - telefon+46 708 32 36 62
 - mejlro@nordadvokater.se
 
Kommentar
flaggningen till en del omfattar avtal om förvärv av 1 027 195 B-aktier med tillträdesdag 2018
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML