Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 14:23:50

SOLTECH: RÖRELSERESULTATET 15,9 MLN, PÅ VÄG NÅ MÅL ENLIGT VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Soltech, listat på First North, redovisar totala rörelseintäkter om 87,3 miljoner kronor (18,2).

Rörelseresultatet blev 15,9 miljoner kronor (5,6) medan resultatet efter skatt landade på 6,4 miljoner kronor (-2).

Intäkterna efter årets nio första månader uppgår till 236 miljoner kronor.

"Vårt kommunicerade mål att nå över 300 miljoner kronor i rörelseintäkter ser ut att uppnås för verksamhetsåret 2019", skriver bolagets vd Stefan Ölander i rapporten.