Stockholm 09:18
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-29 10:35:07

NFO DRIVES: POSITIVT RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1HSTOCKHOLM (Direkt) NFO Drives, som handlas på Aktietorget, redovisar en fakturering om 11,4 miljoner kronor för januari-juni 2017 (11,2).

Resultat före avskrivningar blev 0,1 miljon kronor (-1,3).

Bolaget har under första halvåret genomfört kostnadsreduceringar genom att byta lokaler och gjort personalförändringar. Engångskostnaderna för dessa aktiviteter är tagna under första halvåret 2017, heter det i delårsrapporten.

"Försäljningen av produkter till nya kunder har ökat under första halvåret och vi räknar med att effekterna kommer att fortsätta och förhoppningen är att vi kan se större positiva försäljningseffekter under hösten", skriver bolaget.

Vidare noterar NFO Drives att intresset för bolagets senaste produkt, 22kW, har varit större än förväntat.

"Bolaget har därför justerat upp sin prognos och bedömer att efterfrågan fortsätter under andra halvan av 2017", heter det.


Första halvåret i sammandrag (jämfört med motsvarande period 2016)

Fakturering 11,4 mln kr (11,2)

Resultat före avskrivning 0,1 mln kr (-1,3)

Resultat efter skatt -0,8 mln kr (-1,4)

Resultatet per aktie 0:00 kr (-0:01)