Stockholm 17:30
0,00% Idag
+11,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-31 09:09:32

AURIANT MINING: PRODUCERADE 86,2 KG GULD 1 KV (70,6)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Auriant Mining producerade under det första kvartalet 86,2 kilo guld (70,6). Intäkterna uppgick till 38 miljoner kronor (18,9) och nettoresultatet landade på -14,2 miljoner kronor (-21,4).

Under det första kvartalet utfördes ingen malmbrytning vid Solcocon, då alluvialguldproduktionen är säsongsbetonad. Brytningen vid Tardan beskrivs av bolagets tillförordnade finansdirektör Marina Makarova som "stadig".

Den konsoliderade kassabehållningen uppgick till 0,3 miljoner dollar per den 31 mars.