Stockholm 17:10
-0,74% Idag
-3,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-10 08:53:13

ORGANOCLICK: NÅDDE POSITIVT EBITDA I MARSSTOCKHOLM (Direkt) Organoclick, som handlas First North, hade ett starkt första kvartal 2017, om man tar i beaktning att de tre första månaderna historiskt har stått för endast 18 procent av försäljningen. Mars blev första månad någonsin som bolaget nådde ett positivt ebitda-resultat.

Det framgår av delårsrapporten.

Försäljningen ökade från 6,5 till 18,0 miljoner kronor, vilket rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 52 procent. De fasta kostnaderna för koncernen, rensat för förvärvet, ökade med knappt 2 % mot första kvartalet 2016.

Bruttomarginalen stärktes till 37 procent mot 32 procent samma period 2016.

"Trenden har fortsatt i april med stark försäljning och förbättrad bruttomarginal. Årets mål om ett positivt ebitda känns därmed realistiskt", säger vd Mårten Hellbergs i delårsrapporten.