Stockholm 17:30
+0,72% Idag
-2,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 09:57:00

CHROMOGENICS: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -19,9 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Chromogenics, som är verksamma inom dynamiska glas, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2017 på -19,9 miljoner kronor (-11,7). Resultatet per aktie var -0:86 kronor.

Nettoomsättningen ökade till 0,8 miljoner kronor (0,3).

Under kvartalet gjordes en avsättning på 2,3 miljoner kronor relaterad till omleveranser till ett par av de första kommersiella projekten inom bolaget.

"Utmaningar har löpande identifierats och åtgärdats. Vi tar med oss värdefulla erfarenheter från 2017 som ger oss underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete. Kostnaderna för levererade varor förväntas att normaliseras under 2018", uppger vd Thomas Almesjö i bokslutsrapporten.

Han framhåller att Chromogenics under hösten har stärkt organisationen, främst med säljare, men även med kundprojektledare, samt att bolaget har tagit ett första steg in på den danska marknaden.

"Under året har vi ökat vår marknadsnärvaro och står betydligt bättre rustade inför 2018 för att öka försäljning och leveransvolymer", tillägger han.

Chromogenics aktie handlas på First North.