Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-31 07:56:01

CLEANTECH: PORTFÖLJINTÄKT ÖKADE KRAFTIGT, SAVO-SOLAR TYNGDESTOCKHOLM (Direkt) Cleantech Invest, som handlas på First North, redovisar att portföljens totala oreviderade intäkter under första halvår fyrdubblades i jämförelse med motsvarande period föregående år.

De sammanlagda intäkterna under första halvåret uppgick till cirka 60 miljoner euro.

Det framgår av delårsrapporten.

Cleantech Invest har ökat sitt ägande i flera högpresterande innehav under det gångna året. Portföljens genomsnittliga ägande uppgår nu till cirka 16 procent.

Under redovisningsperioden ökade eller försvarade Cleantech Invest sitt ägande i följande företag: Eagle Filters, Nuuka, Resq Club, Sofi Filtration and Enersize. Två avyttringar har skett: bolaget har lämnat sin position i Savo Solar samt aktierna i One1 såldes tillbaka till entreprenörerna.

Under första halvåret uppgick intäkterna för Cleantech till 18.000 euro (38.900). Rörelseresultatet var en förlust på 617.000 euro (-563.000). Den ökade förlusten beror på en något minskad inkomst och högre driftskostnader till följd av pop-up-kontor, skriver Cleantech.

En nedskrivning av Savo-Solar tyngde resultatet.

Netto gjorde bolaget en förlust om 653.000 euro, dock bättre än fjolårets förlust på 729.000. Den minskade förlusten är relaterad till utdelning från Nocart och ränteintäkter från företagslån.