Stockholm 14:55
0,00% Idag
+27,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-18 08:40:10

ELECTRA: INGEN STÖRRE COVID-PÅVERKAN HITTILLS, DIGITALT I FOKUSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electra hade ett bra tredje kvartal, både vad gäller omsättningstillväxt och lönsamhet, tack vare skalbarhet i affärsmodellen.

Det framgår av vd Annli Sjöstedts kommentarer i delårsrapporten.

"Electra, våra kunder och våra butikskedjemedlemmar har på ett bra sätt klarat av utmaningen som covid-19 medfört. En god produkttillgång och bra hantering av konsumenten i butiksledet har lett till förbättrad försäljning. Våra samarbetspartners inom e-handeln har dragit nytta av de förändrade köpmönster som har följt i spåren av samhällets åtgärder för att begränsa smittspridningen, exemplifierat av hemarbetsplatsen och kommunikationsteknik i första hand. Vi har även under det tredje kvartalet kunnat konstatera att delar av de pengar som inte använts till semestrar och resor styrts om mot en uppgradering av hemmet, avseende både hemelektronik och inredning", skriver hon.

Bolaget fortsätter att fokusera och prioritera arbetet med digitala lösningar.

Hur den andra vågen av coronapandemin kommer att slå mot de marknader Electra verkar på är i dagsläget mycket svårt att förutsäga liksom hur det kommer påverka försäljningsutvecklingen i butiksledet kontra e-handel. Vi

"Hittills är vår verksamhet och affär förskonad från större påverkan, men vi är vaksamma och ödmjuka inför det kommande viktiga fjärde kvartalet", skriver Anneli Sjöstedt.