Stockholm 16:49
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-12 13:51:57

FrontOffice Nordic videoblogg - 12 december

Idag publiceras det andra avsnittet av FrontOffice Nordic AB (publ) videoblogg.  


I avsnittet summeras händelserna under november - december. Vi diskuterar bland annat Q3 -rapporten, den kommande nyemissionen samt förvärvet av aktier i Quickbit AB (publ).

Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida. (http://www.frontofficenordic.se/videoblogg) www.frontofficenordic.se/videoblogg 

Se avsnittet här (http://www.frontofficenordic.se/videoblogg).


För mer information kontakta:

Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se


Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 
Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i marknadens dolda guldkorn" 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF