Stockholm 14:54
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-07 08:30:00

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar ökad investeringsplan för 2021


Maha ökar investeringstakten för 2021 med USD 10,4 miljoner jämfört med den tidigare kommunicerade investeringsplanen. Totalt kommer Bolaget investera USD 36,8 miljoner i nedanstående projekt under 2021. 

Jonas Lindvall, VD på Maha Energy AB kommenterar “Med de högre oljepriser vi ser nu ökar vi takten för Bolagets tillväxtplaner under 2021.  Illinois Basin utgör en utmärkt möjlighet att snabbt och fördelaktigt under dessa höga oljepriser öka kassaflödet genom att borra mer produktionsbrunnar.”

2021 Reviderad investeringsplan - Ny 2021 kapitalbudget USD 36,8 miljoner
(text i fetstil är nya projekt för 2021).

FältKapitalinvesteringRevideratTidpunkt 2021 Beskrivning/Anledning
TieNy hybridbrunn
Tie-3
 Q1Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå
TieNy produktionsbrunn
Tie-4 (AG HZ)
 Q3Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå
TieNy injiceringsbrunn
Tie-5
 Q4Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå
TieProduktionsanläggning Under 2021Färdigställande av uppgraderingsarbete, automatiseringsarbete samt påkoppling av nya produktionsbrunnar.
TartarugaProduktionsanläggning Q3Ökning av produktionskapacitet
IB4 nya brunnar+8 nya brunnarQ2 –Q3Åtagna produktionsbrunnar wells plus 8 nya brunnar.
Mafraq MaterialQ4Inhandla material
LAK UnderhållQ3Uppstart av vissa brunnar

Illinois Basin, Illinois/Indiana, USA

Nya Brunnar
Produktionen fortsätter från IB under 2021. Tidigare investeringsbudget för de 4 nya brunnarna fortlöper som planerat. Förutom de 4 nya brunnarna som kommunicerats tidigare kommer ytterligare 8 produktionsbrunnar att borras under 2021.

Mafraq oljefält, Oman

Planering av nya brunnar
Inga brunnar planeras att borras under 2021 i Oman. Dock kommer förberedande arbete att inledas för att få personal och material på plats så att borrning kan påbörjas under 2022.

LAK Ranch, Wyoming, USA

Optimera produktionen
Kapital har tilldelats till LAK Ranch för att inleda översyn av vissa brunnar och för att förbereda återupptagning av produktion.

Finansiering av den reviderade investeringsplanen för 2021

Budget för den reviderade investeringsplanen för 2021
Den reviderade investeringsplanen för 2021 har en total budget om USD 36,8 miljoner för ovan beskrivna projekt. Detta kommer finansieras från eget kassaflöde och med den tidigare meddelade finansieringen som i sin tur skapat en stark balansräkning för Bolagets nästa expansionsfas.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021, kl.08:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga