Stockholm 17:30
+1,24% Idag
+28,31% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-11 13:37:34

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 249 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner hyresintäkterna uppgick till 462 miljoner kronor det fjärde kvartalet 2020 (454).

Driftöverskottet uppgick till 317 miljoner kronor (316) och förvaltningsresultatet blev 249 miljoner kronor (228).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 1.024 miljoner kronor i kvartalet (1.420).

Efter skatt blev resultatet 1.057 miljoner kronor (1.375), vilket motsvarar 5:67 kronor per A-aktie (7.55) och 1:25 kronor per D-aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor per stamaktie av serie A (1:90), en utdelning om 5:00 kronor per stamaktie av serie D (5:00) samt en utdelning om 6:68 kronor per preferensaktie (6:68).