Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-25 20:35:48

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +1:27 USD 27:47 4,85% -54,80%
Brent, första terminen +0:51 USD 30:25 1,71% -54,19%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +25 USD 4.873 0,51% -21,02%
Zink +21 USD 1.849 1,15% -18,73%
Aluminium -7 USD 1.548 -0,42% -14,14%
Nickel +55 USD 11.335 0,49% -19,38%
Bly +41 USD 1.649 2,52% -14,27%
Tenn +840 USD 14.235 6,27% -16,95%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -9:59 USD 1612:63 -0,59% 6,29%
Silver +0:18 USD 14:46 1,25% -18,88%

Dollarindex -0.38 101.66 -0,37% 5,36%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.