Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-12 16:58:33

LIVIHOP: TILLVÄXT 29% 3 KV, POSITIVT RÖRELSERESULTATSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Livihop hade en omsättning på 144 miljoner kronor (113) under det tredje kvartalet 2019.

Det motsvarar en tillväxt på 29 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden, skriver Livihop.

Inom Assistansverksamheten har Livihop vuxit till cirka 300 kunder, och inom Boendeverksamheten har bolaget cirka 110 klienter.

"På månadsbasis innebär siffrorna cirka 50 miljoner kronor i omsättning och vi är därmed på väg att nå våra fastställda finansiella mål", skriver vd Nils Stiernstedt i rapporten.

Han uppger att det även är en positiv trend i den organiska tillväxten.

Ebitda-resultatet uppgick till 4,1 miljoner kronor (2,1) och efter avskrivningar (ebit) till 0,2 miljoner kronor (-0,3).

Förvärven har inneburit ett tillskott på rörelseresultatnivå om cirka 1,2 miljoner kronor under kvartalet.

"Vi har nu haft tre kvartal i rad som har legat runt fyra till fem miljoner kronor i rörelseresultat. I takt med att vi kommer tillgodogöra hela resultatet från våra förvärv, och i takt med att vi nyttjas våra stordriftsfördelar, tror vi att resultatutvecklingen fortsätter på inslagen bana", skriver Nils Stiernstedt.