Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-06 08:37:50

ELECTRA: RÖRELSERESULTAT SJÖNK 4 KV, UTDELNING 3:25 KR



STOCKHOLM (Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 10,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (11,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:96 kronor (2:26).

Nettoomsättningen uppgick till 589 miljoner kronor (588).

Rörelseresultatet blev 13,2 miljoner kronor (15).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 miljoner kronor (-3,9).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 17,9 miljoner kronor (25,4) med en nettoomsättning på 1.870 miljoner (1.747).

En utdelning om 3:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (4:25).