Stockholm 11:58
-0,71% Idag
-4,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-04 08:16:00

Hugo Petit lämnar rollen som CFO i MedCap

Hugo Petit lämnar rollen som CFO i MedCap efter sommaren för anställning utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO har inletts.


"Jag vill tacka Hugo för hans fina insatser som CFO i MedCap de gångna fyra åren. Hugo har varit en pålitlig resurs i den fortsatta uppbyggnaden MedCap koncernen. Vi har inlett rekryteringsprocessen för att finna en ny CFO", kommenterar Karl Tobieson, VD MedCap.

"Jag har fått vara med om en spännande resa där MedCap har utvecklats väl. Jag är stolt över att fått vara en del av MedCap och tackar Karl för ett bra samarbete genom åren" säger Hugo Petit, avgående CFO MedCap.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.15 CET.  


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF