Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-23 08:36:03

ELECTRA: OMSÄTTNING ÖKADE 6% 2 KV, FÖRSÄMRAT RESULTATSTOCKHOLM (Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, redovisar ett resultat efter skatt på 1,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (3,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (0:71).

Nettoomsättningen uppgick till 442 miljoner kronor (416), motsvarande en ökning med 6,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till segmentet Logistik & IT.

Rörelseresultatet blev 2,2 miljoner kronor (4,4), med en marginal på 0,5 procent (1,1), medan resultatet före skatt uppgick till 2,0 miljoner kronor (4,8).

Försämringen i resultat och marginal är en konsekvens av hemelektronikbranschens förflyttning i varuområden och affärskanaler.

"Utfallet är i linje med våra förväntningar men står i kontrast mot jämförelsetalen. Vi satsar fortsatt resurser och fokus på att utveckla ett utökat tjänsteutbud som kan komplettera våra produktvolymer", skriver bolaget.

Under årets första sex månader har Electra kostnadsfört 1,9 miljoner kronor för utveckling avseende att ta fram tjänsterna och även i form av marknadsbearbetning för att nå penetration.

"Intäkter hänförliga till dessa tjänster är än så länge modesta. Vi har till exempel intäkter via Installationsportalen och vi bedömer tjänsteinslaget i vår portfölj som nödvändigt för framtidens ", skriver boaglet.

marknad. Vi arbetar målinriktat och tydligt för att möta marginalpressen genom att arbeta smartare, göra löpande rationaliseringar och se till att vi är fortsatt kostnadseffektiva.