Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-17 08:30:00

Xvivo Perfusion: XVIVO och MyCartis samarbetar inom utveckling av ett diagnostiskt test för att bedöma kvaliteten på donerade organ före transplantation

Idag tillkännagav MyCartis och XVIVO Perfusion AB ett samarbete för att utveckla ett snabbt diagnostiskt verktyg för att i rätt tid bedöma kvaliteten på donerade organ vid ex-vivo-perfusion. Ett sådant test kan hjälpa transplantatsteamet att bedöma kvaliteten på ett organ och därmed chanserna för ett positivt resultat efter transplantationen.


Trots att antalet transplantationer ökar varje år så fortsätter väntelistorna för organtransplantation att växa. Organbristen utgör en stor börda för patienten, för familjen, för vården och för hela samhället. EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) eller Ex vivo-utvärdering av donerade organ genom normotermisk maskinperfusion blir alltmer etablerad som ett verktyg för att öka antalet tillgängliga organ. XVIVO Perfusion är ett ledande medicintekniskt företag som fokuserar på att utveckla optimerade lösningar för organ-, vävnads- och cellpreservation, samt perfusion i samband med transplantation.

För närvarande är kirurgen beroende av fysiologiska kriterier för att bestämma ett organs kondition, medan tecken på underliggande problem, som till exempel inflammation eller vävnadsskada, kan förbli obemärkta. Biomarkörbedömning för att identifiera och kvantifiera dessa ogynnsamma förhållanden i tid kommer att hjälpa kirurgen i beslutsprocessen. MyCartis EvalutionTM-plattformen är unik i sin förmåga att mäta flera biomarkörer samtidigt på ett snabbt och enkelt sätt med hjälp av ett arbetsflöde som möjliggör upprepad testning. I en nyligen publicerad artikel visade MyCartis den framgångsrika appliceringen av interleukin-1p som en indikator för inflammation i lungan under perfusion. Med resultat som genereras inom 20 minuter, uppfyller detta test den önskade tiden för analys av biomarkörer vid EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). MyCartis och XVIVO har bestämt att expandera testpanelen för att möjliggöra kvantifiering av organskador utöver graden av inflammation.

"Med tanke på att de unika möjligheterna ett snabbt och enkelt biomarkörstestning på vår EvalutionTM-plattform erbjuder inom organtransplantation, stärks vi i vår tro att vårt bolag kan spela en viktig roll för att lösa medicinska behov", säger Wouter Laroy, CSO på MyCartis. "MyCartis starka erfarenhet av högpresterande biomarkörstest kompletterar XVIVOs expertis inom organperfusion, en kombination som hjälper till att rädda fler liv för dem som väntar på ett nytt organ".

"XVIVO anser att tillägg av biomarkörer utöver mätning av konventionella fysiologiska kriterier för att bestämma lämplighet för transplantation efter en EVLP kommer att spela en viktig roll i beslutsprocessen. Vi är därför glada över samarbetet med MyCartis, som kan leverera ett snabbt och enkelt sätt att mäta biomarkörer under en EVLP. Denna nya metod har potential att öka antalet donerade lungor för transplantation genom användningen av EVLP ", säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion AB.

Göteborg den 17 juli 2019
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Om MyCartis
MyCartis har utvecklat den immundiagnostiska tekniken, DMAT®, som är integrerad i sin realtidsplattform, kallad EVALUTION®. DMAT® levererar en oöverträffad kombination av funktioner, täckande multiplexering, analyshastighet och analytisk prestanda, tillsammans med den unika förmågan att mäta antikroppsbindningsstyrka och därigenom kvalificera immunsvar direkt. EVALUTION® använder en 16-kanals engångsbehållare. Det används för närvarande i Life Sciences forskningssammanhang och validerades för många multiplexanalyser internt och med partners. MyCartis är ett privatägt företag beläget i Gent, Belgien. E-post: info@mycartis.net.Webbplats: www.mycartis.net

Om XVIVO Perfusion AB
XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare kontor finns i Lund och i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.


Frågor hänvisas till:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31 788 2150, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 17 juli 2019 kl. 08:30.


______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF