Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-02-24 10:34:22

MICROPOS MEDICAL: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION MAX 22 MLN KR


STOCKHOLM (Direkt) Micropos Medical, som handlas på Aktietorget, föreslår en företrädesemission på maximalt drygt 22 miljoner kronor.
Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 procent av emissionen från ett konsortium bestående av bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen syftar till att säkerställa kapitalbehovet för utökade försäljningsinsatser av Raypilot på den nordiska och europeiska marknaden. Bolaget räknar med att under det kommande året att, förutom att fortsatt sälja förbrukningsvara på kommersiella villkor, även få igång systemförsäljning i Europa. Därigenom skapas möjligheter till löpande intäkter och på sikt nå ett positivt kassaflöde i bolaget, heter det.
Villkoren i emissionen är en teckningskurs om 2.35 kronor per aktie. Aktieägare har företrädesrätt att få 1 teckningsrätt för varje befintlig aktie och 4 teckningsrätter berättigare till teckning av 1 ny aktie.