Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-22 08:41:13

LIGHTLAB: FÖRESLÅR NYEMISSION, GARANTERAD TILL 90%STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Lightlab föreslår en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är säkerställd till 90 procent, enligt ett pressmeddelande.

I samband med företrädesemissionen kommer utnyttjad del av den kreditram som beviljades från Östersjöstiftelsen i november om cirka 10,2 miljoner kronor inklusive upplupen ränta att kvittas till nya aktier som en del av emissionslikviden.

Efter kvittning och emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra bolaget cirka 57,6 miljoner kronor vid full teckning.

En extrastämma den 21 februari ska ta beslut om emissionen.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att skapa finansiella resurser för bolaget att kunna fullfölja sina pågående kommersiella processer och möjligheter inom UV-reningsområdet och då framför allt på vitvarumarknaden, skriver Lightlab.

Enligt villkoren i emissionen erhålls för varje aktie i Lightlab en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av sju nya B-aktier. Teckningskursen är 0:42 kronor per aktie.