Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-25 15:05:39

FAST PARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 176 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkter uppgick till 396 miljoner kronor det första kvartalet 2019 (363).

Förvaltningsresultatet blev 176 miljoner kronor (172). Bolaget påminner om att förvaltningsresultatet i det första kvartalet 2018 påverkades positivt av resultatandelar om 8,5 miljoner kronor avseende uppförande av bostäder i Täby.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 577 miljoner kronor i kvartalet (267).

Efter skatt blev resultatet 579 miljoner kronor (343), vilket motsvarar 3:15 kronor per aktie (1:85).

Målet att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor upprepas.

Ett rullande årligt förvaltningsresultat om cirka 840 miljoner kronor redovisas för det första kvartalet (745).