Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-10 09:34:36

ONLINE BRANDS: FÖRVÄRV GAV TILLVÄXT 1KV, BUTIKSINBROTT TYNGDESTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Online Brands, som driver e-butiker för smycken, ökade intäkterna till 5,4 miljoner kronor (2,8) under första kvartalet. Bolaget hänvisar tillväxten till de under 2016 förvärvade verksamheterna.

Bruttomarginalen stärktes till 41,9 procent (34,6).

Ebitda-resultatet försämrades något till -0,5 miljoner kronor (-0,4) under kvartalet.

Under kvartalet påverkades bolaget av ett inbrott i butiken Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors den 18 januari med stor skadegörelse och stöld av smycken till följd.

"Vi estimerar det direkta omsättningsbortfallet till följd av påtvingad stängning av butiken samt, sortimentsbortfall under kvartalet till cirka 200.000 kronor", skriver Online Brands i rapporten och påpekar samtidigt att slutavräkning med försäkringsbolaget är i dagsläget inte avslutat.

Bolaget uppger vidare att förhandlingar med ytterligare butiksförvärv förs med oförminskad intensitet. Den treåriga tillväxtstrategin, som presenterades den 16:e mars, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 miljoner kronor med god lönsamhet före 2020.

"Byggstenarna för denna strategi är fler butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier samt försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors", heter det i rapporten.