Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 11:15:53

Flaggningsmeddelande i Seamless Distribution AB


Flaggningsmeddelande i Seamless Distribution AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-2660 Seamless Distribution AB
InstrumentSE0000857369 Ordinary shares
InnehavareDanske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2017-11-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier170 205
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter170 205
Andel
 - aktier0,29 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,29 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,29 % 170 205
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,29 % 170 205
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDanica Pension Forsäkring
 - antal rösträtter170 205
 - andel av rösträtter0,29 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter170 205
 - andel av rösträtter0,29 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMichael Christian Olsen
 - telefon+4570123456
 - mejldanskebank@danskebank.dk
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML