Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-18 10:00:00

PolyPlank AB: Regeringen inför ny skatt på avfallsförbränning


Vi på PolyPlank välkomnar detta beslut då materialåtervinning måste prioriteras före att resurserna eldas upp.

Vi har tillverkat produkter av återvunnen termoplast och träfiber under 25 år och sett till att materialresurserna får nytt liv om och om igen.


Tack vare detta beslut förväntas tillgången på våra råvaror öka och därmed kan våra kostnader minska. Det kan också leda till intressanta samarbeten där vi kan ta hand om andra företags avfall.

Satsningar på återvinning av material kommer fortsätta och är ett överlevnadsvillkor för vår planet.  PolyPlanks återvunna och miljövänliga materialkomposit, kan användas till såväl bullerplank, som avskärmning eller staket till fastighet, Brf eller anläggningsprojekt.

Denna utveckling kommer gynna försäljningen av PolyPlanks produkter.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/skatt-pa-avfallsforbranning-infors-under-2020/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl 10:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilaga