Stockholm 17:30
-1,16% Idag
-1,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-19 12:02:09

CHRISTIAN BERNER: NETTORESULTAT ÖKADE TILL 5,7 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 5,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:31 kronor (0:21).

Ebita-resultatet uppgick till 7,7 miljoner kronor (6,1). Nettoomsättningen blev 109 miljoner kronor (97) och orderingången var 97,2 miljoner kronor (97,4).