Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-05 08:19:14

IRISITY: PILOTER OCH KONVERTERING TYNGDE 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Irisitys omsättning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 8,0 miljoner kronor (9,4) och det aktiverade arbetet till 3,5 miljoner kronor (4,5).

Rörelseresultatet ebitda uppgick till -0,6 miljoner kronor (2,6) och resultatet efter skatt till -3,9 miljoner kronor (1,2). Soliditeten stärktes till 71,6 procent (47,7).

Bruttomarginalen har påverkats negativt av kostnader i samband med piloter och uppgick till 62,6 procent (75,6).

"Vi har under perioden genomfört flera nya piloter, där avslutade piloter fortsätter att leverera goda resultat och därför övergår i kommersiellt läge. Vi kan konstatera en viss ökad utrullningstakt hos våra SaaS-kunder och under perioden har vi bland annat sett en betydande volymökning hos en av våra största internationella SaaS-kunder. Vi lämnar dock inledande rabatter och frimånader till nya SaaS kunder vilket innebär att intäkten på dessa har en viss fördröjning", skriver vd marcus Bäcklund i rapporten.

Bolaget fortsätter arbetet i omställning och renodling till affärsmodell SaaS och har under perioden konverterat samt i vissa fall avslutat olönsamma avtal i den gamla affärsmodellen.

"På sikt kommer denna konvertering ge en positiv resultatpåverkan men har kortsiktigt påverkat bruttoomsättning och MRR negativt. Omställningsarbetet förväntas slutföras under kommande period med målsättningen att ta bolaget till en ren SaaS-modell vid ingången till 2020", heter det.