Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-13 07:00:00

Clas Ohlson inleder strategiarbetet "100 år till"

Clas Ohlsons nya vd och koncernchef Lotta Lyrå initierar nu ett strategiarbete för att ytterligare utveckla och växa företaget. En ny koncernledning tillsätts för att leda strategiarbetet och företaget framåt.


- Vår mission är att hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser. En mission som är minst lika relevant i dag som för 100 år sedan. Även om människors behov och förutsättningar ser helt annorlunda ut är vår mission fortfarande relevant. Den fråga som står i fokus för vårt strategiarbete är hur vi kan göra vårt erbjudande än mer relevant och tillgängligt för människor i dag och imorgon och därigenom växa vår affär, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson.

Clas Ohlson grundades 1918 och kommer att fira sitt 100-årsjubileum under 2018. Bolaget tar avstamp mot nästa 100 år genom att inleda strategiarbetet "100 år till", som inleds idag.

- Varje detaljhandelsföretags vilja och förmåga att förändras för att möta kundernas behov med nya lösningar sätts på prov idag. Med Clas Ohlsons starka varumärke och höga trovärdighet, vårt stora butiksnätverk och vår allt bättre e-handelsplattform, har vi en fantastisk bas att hitta nya möjligheter och nya sätt att växa. Tillväxt framåt för Clas Ohlson behöver inte bara betyda att vi adderar nya marknader, fler segment och fler butiker. Det kan också vara att vi hittar nya affärsmodeller som matchar vår mission och vårt befintliga erbjudande. Hur företaget ska utvecklas i framtiden ska analyseras och beslutas inom ramen för strategiarbetet, säger Lotta Lyrå.

Strategiarbetet "100 år till" ska resultera i en ny strategisk plan för bolaget och reviderade finansiella mål, som kommer att presenteras i maj 2018. Arbetets resultat och framfart kommer att rapporteras löpande i samband med kommande kvartalsrapporter. Geir Hoff, tidigare landschef Norge, får en ny roll och kommer att leda strategiarbetet.

I samband med att strategiarbetet nu inleds, förstärks Clas Ohlsons ledningsgrupp för att komma närmare kunderna och samtidigt säkerställa ett tydligt ledarskap för tillväxt och expansion. Den nya rollen Growth Chief Officer ska leda utvecklingen av Clas Ohlson's framtida tillväxtagenda. Den nya rollen New Markets and Expansion ska, bland annat, leda Clas Ohlson's verksamhet utanför Norden.  

Clas Ohlsons koncernledning har från och med idag följande sammansättning:
 • Lotta Lyrå, President and CEO
 • Göran Melin, CFO 
 • Jesper Smith, Director of HR (tillträder 1 november)  
 • Sara Kraft Westrell, Director of Information and IR 
 • Tina Englyst, General Counsel 
 • Tony Dahlström, Director of Purchasing 
 • Magnus Höjman, Director of Supply Chain 
 • Fredrik Uhrbom, Country Manager BA Sweden 
 • Stine Trygg-Hauger, acting Country Manager Norway 
 • Sampo Päällysaho, Country Manager Finland 
 • Geir Hoff, Director of New Markets and Expansion 
 • Vakant, Growth Chief Officer

Peter Jelkeby, vice vd och nu senast tillförordnad vd och koncernchef, väljer att efter 10 år på Clas Ohlson anta nya utmaningar utanför bolaget.

För mer information om Clas Ohlsons ledningsgrupp se http://om.clasohlson.com/

För mer information kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017 klockan 07:00.Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF