Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-04 14:01:20

COREM: SÄLJER 30 FASTIGHETER TILL BLACKSTONE FÖR 4,2 MDR KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Corem har avtalat om försäljning av 30 fastigheter till Blackstone-kontrollerade Onyx Sweden för 4,2 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beräknat nettoresultat från transaktionen uppgår till cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring fram till frånträdet som är planerat till den 5 juli i år.

"Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter i Sverige. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500.000 kvadratmeter, ett årligt hyresvärde om cirka 309 miljoner kronor och en uthyrningsgrad om 88 procent", framgår vidare.

Corem lämnar genom försäljningen Tranås, Falun, Gävle, Västerås, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Uppsala, Katrineholm och Kumla. Bolagets justerade soliditet skulle per den 31 mars ha ökat till 53 procent (39) samtidigt som belåningsgraden minskar till 35 procent (54).

"Genom försäljningen renodlar vi vår fastighetsportfölj geografiskt. Den strategi vi arbetat utifrån sedan bolaget startade visar sig framgångsrik när vi nu kan avyttra en väl sammansatt portfölj till en ny logistikaktör. Corem får ett tydligare fokus i sin fastighetsportfölj, i linje med tidigare kommunicerad strategi, och skapar samtidigt mycket goda finansiella möjligheter för framtida intressanta investeringar." säger Corems vd Eva Landén i en kommentar.

Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.