Stockholm 17:30
0,00% Idag
-32,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-22 20:35:31

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:52 USD 83:46 0,63% 10,70%
Brent, första terminen +0:53 USD 90:36 0,59% 15,94%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +25 USD 7.684 0,33% -21,23%
Zink +19 USD 3.118 0,60% -11,85%
Aluminium +20 USD 2.223 0,91% -20,97%
Nickel -635 USD 24.365 -2,54% 17,68%
Bly -1 USD 1.853 -0,03% -19,10%
Tenn +510 USD 21.610 2,42% -44,39%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -2:51 USD 1670:69 -0,15% -8,66%
Silver +0:06 USD 19:61 0,31% -15,89%

Dollarindex -0.02 111.33 -0,02% 16,37%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.