Stockholm 13:44
+0,46% Idag
-0,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-11 08:40:37

BOTNIA EXPLORATION: AVTAL MED BOLIDEN OM FORTS TESTER RÖNNSKÄRSTOCKHOLM (Direkt) Botnia har tecknat avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som informerades om den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8.000-10.000 ton.

Botnia Exploration har beslutat att utnyttja det provbrytningstillstånd som godkändes av Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen år 2015. Tillståndet möjliggör provbrytning av sammanlagt 25.000 ton inklusive guldmineraliseringen samt gråberg. Brytningen planeras att pågå under sommaren 2017 eller den tid som den aktuella samebyn inte bedriver verksamhet i området.