Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,15% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-05 07:10:33

INTEGRUM: ÖKAD OMSÄTTNING, MINSKAD FÖRLUST 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, redovisar ett nettoresultat om -1,9 miljoner kronor (-2,4) för det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Rörelseresultatet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-2,7) och nettomsättningen blev 8,7 miljoner kronor (5,1).

"När jag summerar det andra kvartalet kan jag konstatera att vi hade stark tillväxt men också att svängningarna mellan kvartalen fortfarande är stora", kommenterar vd Rutger Barrdahl i delårsrapporten.

Försäljningsökningen beror dels på ett ökat antal operationer både i USA och på andra marknader, men också på en påfyllnadsorder i USA värd 2,2 miljoner kronor, framgår det vidare.

"Kostnadssidan är högre än förra året men fortfarande i linje med våra planer", uppger vd:n vidare.

Kvartalet belastades med jämförelsestörande kostnader om 1,6 miljoner kronor som sammanhänger med byte på vd-posten.