Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-24 09:00:14

GREATER THAN: BÅDE OMSÄTTNING OCH FÖRLUST STÖRRE ÄN I FJOLSTOCKHOLM (Direkt) Trots stigande omsättning, 2,2 mot 0,8 miljoner kronor, blev First North-listade Greater Thans rörelseförlust för det tredje kvartalet större än jämförelseperioden: 4,3 mot 2,5 miljoner kronor.

Det framgår av kvartalsrapporten för bolaget, som har utvecklat en teknikplattform som mäter på vilket sätt bilförare kör och som används som underlag för bilförsäkringar.

Omsättningsökningen kommer från försäljning av försäkringar genom bolagets egna kanaler jämte genom partners i Norden. Förlustökningen kommer efter ökningar av bland annat personalkostnader och "övriga externa kostnader".

"Bolagets kostnader kommer stiga i och med ökade

sälj- och marknadsföringsinsatser på Enerfy försäkringstjänst. I takt med att försäljningen ökar kommer Bolaget anställa mer personal och satsa mer på marknadsföring", skriver vd Liselott Johansson i rapporten.

Hon nämner även att Greater Than, "stärkt av framgångarna", med ökad försäljning av försäkringar i Norden, är redo att skala upp försäljningen till övriga länder i världen.

Kassa och bank uppgick per den 30 september till 1,6 miljoner kronor (13,7), men bolaget har efter periodens utgång genomfört en riktad nyemission av aktier till bland annat Handelsbanken Fonder om 25 miljoner kronor.