Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-08 17:20:54

AMASTEN: SBB HAR KÖPT 86,2 MLN A-AKTIER (NY)(Tillägg: information om en av säljarna i femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har köpt drygt 86,2 miljoner A-aktier i Amasten, vilket motsvarar 20,02 procent av aktierna och 20,05 procent av rösterna i bolaget.

Köpeskillingen uppgår till cirka 711,2 miljoner kronor och tillträde till aktierna skedde/sker mellan den 4 och 9 oktober, enligt ett pressmeddelande.

SBB har också, genom ett dotterbolag, ingått ett optionsavtal med Nordika III Fastigheter som möjliggör köp av samtliga aktier i Nordika Publika Investeringar, ett aktiebolag vars enda tillgång är cirka 43,9 miljoner A-aktier i Amasten. Påkallandet av optionen kan ske intill den 30 april 2020 och köpeskillingen bestäms utifrån ett underliggande värde på stamaktierna av serie A i Amasten om 8:25 kronor per aktie.

Om köpoptionen utnyttjas kommer SBB direkt och indirekt att inneha drygt 130 miljoner A-aktier i Amasten, motsvarande 30,2 procent av aktierna och 30,3 procent av rösterna.

Enligt ett pressmeddelande har SBB köpt Amastenaktierna från "ett antal olika aktörer". Enligt ägardatatjänsten Holdings har Sterner Stenhus Fastigheter den 4 oktober sålt samtliga sina 47 miljoner aktier i Amasten.

I förra veckan blev det känt att Amasten och SBB ingått ett avtal där SBB köper Amastens förvaltningshubb Syd för 1,5 miljarder kronor. Samtidigt meddelades det att parterna bildar ett samriskbolag med 50 procents ägande vardera.