Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-17 12:40:30

Flaggningsmeddelande i NOTE AB (publ)


Flaggningsmeddelande i NOTE AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556408-8770 NOTE AB (publ)
InstrumentSE0001161654 Aktier
InnehavareCreades AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier3 169 915
Antal rösträtter3 169 915
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-07-16
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnChristina Hilmersson
 - telefon070-6752343
 - mejlchristina.hilmesson@creades.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML