Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-21 15:40:07

Läkemedelsverket godkänner läkemedlet Oxibutynin Unimedic för försäljning i Sverige

Läkemedelsverket har idag meddelat att man godkänt läkemedlet Oxibutynin Unimedic 0,5 mg/ml intravesikal lösning för försäljning i Sverige. Beslutet gäller från och med 21 december 2017.


"Detta är ett viktigt tillskott i behandlingen till svårt utsatta patienter. Att få tillgång till Oxybutynin som ett godkänt läkemedel underlättar för både förskrivare och brukare. Det finns nu även möjlighet för övriga länder att få tillgång till ett godkänt läkemedel med hög kvalitet genom så kallad licensförskrivning." säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ). 

Oxybutynin har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en beredningsform för intravesikal användning. Användningen av Oxybutynin är idag en standardbehandling till framförallt barn med neurogena skador (ryggmärgsskador) med frekventa urinträngningar och trängningsinkontinens. Oxybutynin Unimedic 0,5mg/ml intravesikal lösning är ett antimuskarint antikolinergikum och ges via kateter normalt 2-3 gånger per dag.

Oxibutynin är det tredje läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till godkänt läkemedel efter Fenylefrin och Prednisolon klysma.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl 15:40 CEST.

 


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF