Stockholm 10:24
-0,06% Idag
+18,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-21 16:44:20

PROMORE PHARMA: TECKNAR AVTAL MED APL FÖR FÖRSÖKSPRODUKTSTOCKHOLM (Direkt) Sårvårdsbolaget Promore Pharma har tecknat ett avtal med Apotek Produktion & Laboratorier, APL, för tillverkning av en försöksprodukt.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Försöksprodukten hör till Promore Pharmas kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår.

"Det är tillfredsställande att ha kommit så långt i vårt utvecklingsprojekt för LL-37. Att säkra tillgången på försöksprodukt för vår kliniska studie utgör ett kritiskt steg och det betyder att vi nu kan fullfölja vår framåtsträvande produktutvecklingsplan" säger bolagets vd Jonas Ekblom i en kommentar.

Fas IIa-studien för LL-37 visade god effekt på patienter med venösa bensår, påpekas även i pressmeddelandet.