Stockholm 13:45
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-09 06:29:28

IRISITY: AVSER GÖRA EMISSION, EV FÖRVÄRVA VISIONISTS (OMS)(Omsändning: Skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) AI-säkerhetsbolaget Irisity, som handlas på First North, har inlett diskussioner om ett potentiellt förvärv av AI-konsultbolaget Visionists.

Det informerar bolaget om i ett pressmeddelande.

Med anledning av att viss information eventuellt nått marknaden informerar Irisity om diskussionerna om att eventuellt förvärva Visionists, som har 13 AI-utvecklare.

"Processen är i tidigt skede och någon avsiktsförklaring har ännu inte undertecknats", uppger Irisity.

I ett separat pressmeddelande informerar Irisity om att bolaget avser göra en riktad nyemission om upp till cirka 3,2 miljoner aktier.

Samtidigt går Irisity ut med att SEB har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella investerare om upp till drygt 3,2 miljoner aktier. Irisity noterades kring 20 kronor på torsdagen.

Styrelsens emissionsbeslut kommer att vara villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, som förväntas avhållas den 29 november 2018.