Stockholm 17:30
-2,14% Idag
+0,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-31 09:37:24

FASTATOR: UNDERSÖKER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OBLIGATIONSEMISSIONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator, ett fastighetsinvestmentbolag på First North som siktar på en notering på Stockholmsbörsen, undersöker möjligheten till emittering av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastators befintliga obligationslån har ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor och bolaget har hittills emitterat säkerställda företagsobligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor. Ytterligare emittering är bland annat villkorat av rådande marknadsförutsättningar.

Eventuell emissionslikvid är tänkt att användas i den löpande verksamheten, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar, heter det vidare.

Fastator har en portfölj som sträcker sig över flera fastighetssektorer och geografiska marknader. I portföljen återfinns ett hälftenägande i samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus, ett helägande i industrifastighetsbolaget Industrisamhället, 70 procents ägande i fastighetsförvaltaren Nordic PM och ett hälftenägande i Genova-Fastator som har ett bostadsutvecklingsprojekt i Nacka.

Under detta kvartal har Fastator etablerat ett nytt bolag, Point Properties, som har fokus på centrumfastigheter.