Stockholm 17:30
0,00% Idag
+28,15% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-01-14 12:34:42

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:27 USD 58:35 0,46% -3,98%
Brent, första terminen +0:37 USD 64:57 0,58% -2,21%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -14 USD 6.278 -0,22% 1,76%
Zink -24 USD 2.352 -1,01% 3,38%
Aluminium +1 USD 1.799 0,06% -0,22%
Nickel -380 USD 13.725 -2,69% -2,38%
Bly +1 USD 1.914 0,03% -0,47%
Tenn +25 USD 17.425 0,14% 1,66%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -2:14 USD 1545:37 -0,14% 1,86%
Silver -0:15 USD 17:78 -0,84% -0,24%

Dollarindex +0.00 97.37 0,00% 0,91%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.