Stockholm 11:18
-0,32% Idag
+6,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-29 08:19:00

SBB: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 254 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB hyresintäkter uppgick till 507 miljoner kronor i det tredje kvartalet (427).

Driftöverskottet blev 343 miljoner kronor (293) och förvaltningsresultatet uppgick till 254 miljoner (113).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 242 miljoner kronor (402), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till -30 miljoner kronor (+2).

Efter skatt blev resultatet 404 miljoner kronor (482).