Stockholm 13:07
0,00% Idag
+22,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-23 15:28:31

PM DETTA HÄNDER MÅNDAG 26 JULIRAPPORTER

FIRST NORTH

- Serstech

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Philips (kl 7.00), Lockheed Martin, Ryanair, Tesla (efter USA-börsernas stängning)STÄMMOR

- Beyond Frames (extra), Gogo Lead Tech (extra)BÖRSSTATISTIK

- Papper: månadssiffror pappersleveranser Europa från Eurograph kl 16.00

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Svolder: presenterar substansvärde


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Feelgood: förlängd acceptperiod i Terveystalo Healthcares budpliktsbud avslutas

- Initiator Pharma: anmälningstid i nyemission avslutas

- Onoterat AB: Onoterat byter namn till Eblitz Group


MAKROSTATISTIK

- Japan: PMI (prel) juli kl 2.30

- Tyskland: IFO-index juli kl 10.00

- AF: veckostatistik kl 12.00

- USA: försäljning nya hem juni kl 16.00

- USA: Dallas Fed index juli kl 16.30