Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 14:19:17

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 Aktie
InnehavareGårdaverken AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 250 000
Antal rösträtter12 500 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-02-23
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 442 083
 - direkt innehavda rösträtter15 692 083
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier23,7 %
 - direkt innehavda rösträtter52,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 152,3 % 4 442 083
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT52,3 % 4 442 083
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnTorbjörn Gustafsson
 - telefon0701866986
 - mejltorbjorn.gustafsson@christianberner.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML