Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-15 08:42:24

Kvartalsredogörelse Q3 2018

Ecoclime Group presenterar idag sin Q3-redogörelse. Den visar att bolaget följer sitt scenario och levererar resultat enligt sin accelererade tillväxtstrategi.


Några av huvudpunkterna i innehållet är:
  • De repetitiva nettointäkterna ökade under årets nio månader ökade med 128 % till 39 829 TSEK
  • De repetitiva nettointäkterna under Q3 ökade med 77%, till 13 959 TSEK
  • EBITDA -resultatet (före avskrivningar) uppgick Q1+Q2+Q3 uppgick  till 8 185 TSEK (
  • Stark orderingång även under Q3  i samtliga verksamheter med en order- och projektstock över 40 MSEK
  • PowerHeat Ecoclime i Malmö har har inlett försäljningsarbetet i Götaland
  • Två order avseende IoT-plattformen för smartare fastighetsautomation 

Lennart Olofsson, VD, kommenterar:

"För femte kvartalet i rad kan vi glädja oss åt kraftigt förbättrade nyckeltal och en tillväxt som följer vår accelererade tillväxtstrategi. Såväl Inomhuskomfort- som Automationssegmenten har utvecklats snabbt inom sina respektive marknader med ökade behov av mer installationsresurser. Varför åtgärder har inletts under kvartalet för att öka dessa".


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF