Stockholm 17:30
0,00% Idag
+7,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-09-30 10:22:04

CONSILIUM: FÖRVÄRVAR ALBION FÖR ÖKAD ANDEL I OPTRONICSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Consilium förvärvar Albion Holding, ett bolag som etablerats för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande från 52,8 till 64,6 procent i Optronics.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår initialt till drygt 9,6 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, varav 5 miljoner avser övertagande av lån, med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt drygt 9,6 miljoner kronor när vissa försäljnings- och kvalitetsmål för Optronics är uppfyllda.

"Så sent som i juli i år ökade vi vårt innehav och nu ökar vi ytterligare. Vi ser en stor potential i Optronics framöver och det var ingen tvekan för oss att öka vårt ägande när tillfälle uppstod", kommenterar Consiliums vd Carl Adam Rosenblad.

Optronics utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och gas-, biogas- och marinmarknaden samt gruvnäringen. Optronics grundades våren 2018 och förväntas leverera sin första detektor under slutet av 2020. Optronics lösning bygger på en kiselteknologi.

Albions enda verksamhet är att äga aktier i Optronics. I ägarkretsen finns, bland andra, Consiliums finanschef samt affärsutvecklingschef.

"Det innebär att en del av transaktionen är att betrakta som en närståendestransaktion, dock ej av en storlek som kräver godkännande av bolagsstämma i Consilium", skriver bolaget.